Master of Biophysics and Cell Biotechnology

MASTER INTERNAŢIONAL
BIOFIZICĂ MEDICALĂ ŞI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ

Acreditat ARACIS în sistem Bologna (ciclu II)

SE ADRESEAZĂ absolvenţilor cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Chimie-Biochimie, Fizică, Biotehnologie, Medicină, Farmacie, Medicină dentară, Medicină veterinară, Asistenţă medicală, Agronomie, Inginerie şi alte specialităţi înrudite.

Descarcă broşura de aici.

 • 120 credite transferabile, 4 semestre (30 credite/semestru)
 • Forma de învăţământ: zi, cu frecvenţă

  Oportunităţi

 • Întregirea studiilor superioare corespunzătoare ciclului I de studii în sistem Bologna
 • Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor în specialităţi cerute pe piaţa muncii (tehnici moderne de analiză, diagnostic şi cercetare, radiobiologie,diagnostic molecular/imunohistochimic etc.)
 • Dobândirea abilităţilor de lucru într-un laborator de cercetare şi analiză
 • Posibilitatea continuării masterului cu doctorat cu/fără frecvenţă în cadrul disciplinei şi/sau în străinătate
 • Posibilitatea participării la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, cu publicarea rezultatelor în reviste ştiinţifice prestigioase
 • Participarea la şcoli şi conferinţe ştiinţifice
 • Recomandări pentru obţinerea unor burse de specializare, schimb de experienţă, doctorat şi post-doctorat în laboratoare din Europa şi SUA

 Absolvenţii cursului primesc CERTIFICAT AVIZAT CNCAN pentru ulterioara dobândire a nivelului 2 de RADIOPROTECŢIE în domenii biomedicale ce implică radiaţii ionizante.

 Direcţii tematice

 • Principiile biofizice ale tehnicilor de laborator (spectroscopie optică şi de fluorescenţă, microscopie de fluorescenţă, spectroscopie de rezonanţă  magnetică)
 • Biotehnologie celulară: culturi celulare, testarea viabilităţii celulare, micromanipulare optică şi electrică a celulelor, tehnici biofizice de studiu a apoptozei, citometrie şi aplicaţiile clinice ale acesteia etc.
 • Genomică şi proteomică
 • Noţiuni avansate de statistică şi prelucrare a datelor experimentale
 • Bazele biofizice ale unor metode neinvazive de diagnostic şi tratament
 • Principiile biofizice ale imagisticii medicale (CT, IRM, PET, SPECT)
 • Diagnostic molecular în patologie – concepte, metode, tehnici
 • Radiaţii ionizante în diagnostic şi tratament. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu ţesuturile. Noţiuni de radiobiologie clinică. Surse de radiaţii ionizante
 • Tehnici moderne de tratament (terapie fotodinamică, electrochimioterapie)
 • Aplicaţii ale LASER-ilor în medicină
 • Mecanismele celulare ale interacţiunii ţesuturilor vii cu radiaţia electromagnetică
 • Bazele teoretice şi aplicative ale reţelelor neuronale
 • Principii moderne ale recepţiei şi procesării semnalului vizual şi auditiv

 

Cursurile sunt însoţite de lucrări practice de specialitate.

Numărul locurilor finanţate de la buget şi al celor cu taxă se va anunţa pe site-ul:

 http://www.umfcaroldavila.ro/index.php/licenta/master