Home

MASTER INTERNAŢIONAL
BIOFIZICĂ MEDICALĂ ŞI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ

 

Acreditat ARACIS în sistem Bologna (ciclu II)

Note: for English module, please read informations provided here.

SE ADRESEAZĂ absolvenţilor cu diplomă de licenţă (abolvenţi ai ciclului I Bologna, Legea Învăţământului nr.1/2011) în domeniile: Biologie, Chimie-Biochimie, Fizică, Biotehnologie, Medicină, Farmacie, Medicină dentară, Medicină veterinară, Asistenţă medicală, Agronomie, Inginerie şi alte specialităţi înrudite.

 

Forma de învăţământ

 • zi, cu frecvenţă
 • 2 ani (4 semestre), 120 credite transferabile (30 ECTS/semestru)

 

Oportunităţi

 • Întregirea studiilor superioare de ciclul I în sistem Bologna şi (re)specializare în domenii complementare diplomei de licenţă
 • Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor practice în specialităţi cerute pe piaţa muncii (tehnici moderne de analiză şi diagnostic de laborator, tehnici de cercetare biomedicală, diagnostic molecular/imunohistochimic, radiobiologie etc.)
 • Dobândirea abilităţilor practice de lucru într-un laborator de cercetare şi analize
 • Posibilitatea continuării masterului cu doctorat cu / fără frecvenţă în cadrul disciplinei şi / sau în străinătate
 • Posibilitatea participării la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, cu publicarea rezultatelor în reviste ştiinţifice prestigioase
 • Participarea la şcoli şi conferinţe ştiinţifice, recomandări pentru obţinerea unor burse de specializare, cursuri şi stagii de schimb de experienţă în laboratoare din Europa şi SUA
 • Susţinerea prin personal calificat şi logistică de laborator pentru realizarea unui studiu original de cercetare pentru proiectul de diplomă de master
 • Colegiul Medicilor din România acordă absolvenţilor master 100 credite EMC

 

Absolvenţii cursului primesc CERTIFICAT AVIZAT CNCAN pentru ulterioara dobândire a nivelului 2 de RADIOPROTECŢIE în domenii biomedicale ce implică radiaţii ionizante.

 

Direcţii tematice

 • Principiile biofizice ale tehnicilor de laborator: spectroscopie optică şi de fluorescenţă, microscopie optică şi de fluorescenţă, spectroscopie de rezonanţă magnetică, micromanipulare şi caracterizare optică şi electrică a celulelor, electroforeza şi alte tehnici de separare
 • Biotehnologie celulară: culturi celulare, testarea viabilităţii celulare, studiul apoptozei celulare, citometrie şi aplicaţii clinice, anticorpi şi tehnici bazate pe intercţiunea antigen-anticorp
 • Genomică şi proteomică
 • Bazele biofizice ale unor metode neinvazive de diagnostic şi tratament: ecografie, audiometrie, terapie fotodinamică, electrochimioterapie
 • Principiile biofizice ale imagisticii medicale (CT, IRM, PET, SPECT)
 • Diagnostic molecular în patologie – concepte, metode, tehnici
 • Radiaţii ionizante în diagnostic şi tratament. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu ţesuturile. Noţiuni de radiobiologie clinică.
 • Mecanismele celulare ale interacţiunii celulelor cu câmpurile electrice şi radiaţia electromagnetică
 • Noţiuni avansate de statistică şi prelucrare a datelor experimentale
 • Aplicaţii ale LASER-ilor în medicină
 • Baze teoretice şi aplicative ale reţelelor neuronale
 • Principii moderne ale recepţiei şi procesării semnalului vizual şi auditiv

 

Programul masteral este focusat pe aspectele practice ale lucrului în laborator, cursurile sunt însoţite de lucrări practice de specialitate.