Master

Viziunea Master

Principala direcţie a programului de Masterat Biofizică Medicală şi Biotehnologie Celulară sunt tinerii hotărâţi să facă o carieră în România sau în străinătate în domenii ce implică punerea în aplicare şi de a folosi ultima generatie echipamentele – în sistemul naţional de sănătate, universităţi, unităţi de cercetare şi industrie.

Programul Master oferă o introducere în domenii cheie legate de sănătate, cerute de piata muncii.

Sunt dobândite competenţe esenţiale în biofizică si biotehnologie – laborator, radiobiologie şi radioterapie, precum şi în diagnosticare moleculară/imunitar-histochimice.

Programul de Master este organizat la sediul Universităţii de Medicină si Farmacie “Carol Davila”, în colaborare cu centrul de radioterapie Amethyst. O echipă de profesori invitaţi de la universitatile europene susţin cursuri în fiecare an pe subiecte actualizate referitoare la programul de Master.

Studenţii Masteranzi sunt instruiţi pentru a efectua o cercetare sub supraveghere pentru teza lor de disertaţie.  Cele mai bune dintre ele sunt implicate în proiectele de cercetare naţionale /internaţionale desfăşurate în Departamentul nostru.

Oportunităţi

 • Întregirea studiilor superioare corespunzătoare ciclului I de studii în sistem Bologna
 • Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor în specialităţi cerute pe piaţa muncii (tehnici moderne de analiză, diagnostic şi cercetare, radiobiologie,diagnostic molecular/imunohistochimic etc.)
 • Dobândirea abilităţilor de lucru într-un laborator de cercetare şi analiză
 • Posibilitatea continuării masterului cu doctorat cu/fără frecvenţă în cadrul disciplinei şi/sau în străinătate
 • Posibilitatea participării la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, cu publicarea rezultatelor în reviste ştiinţifice prestigioase
 • Participarea la şcoli şi conferinţe ştiinţifice
 • Recomandări pentru obţinerea unor burse de specializare, schimb de experienţă, doctorat şi post-doctorat în laboratoare din Europa şi SUA

 

Absolvenţii cursului primesc CERTIFICAT AVIZAT CNCAN pentru ulterioara dobândire a nivelului 2 de RADIOPROTECŢIE în domenii biomedicale ce implică radiaţii ionizante.

Cui se se adresează

Absolvenţilor cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Chimie-Biochimie, Fizică, Biotehnologie, Medicină, Farmacie, Medicină dentară, Medicină veterinară, Asistenţă medicală, Agronomie, Inginerie şi alte specialităţi înrudite.

Direcţii tematice

 • Principiile biofizice ale tehnicilor de laborator (spectroscopie optică şi de fluorescenţă, microscopie de fluorescenţă, spectroscopie de rezonanţă  magnetică)
 • Biotehnologie celulară: culturi celulare, testarea viabilităţii celulare, micromanipulare optică şi electrică a celulelor, tehnici biofizice de studiu a apoptozei, citometrie şi aplicaţiile clinice ale acesteia etc.
 • Genomică şi proteomică
 • Noţiuni avansate de statistică şi prelucrare a datelor experimentale
 • Bazele biofizice ale unor metode neinvazive de diagnostic şi tratament
 • Principiile biofizice ale imagisticii medicale (CT, IRM, PET, SPECT)
 • Diagnostic molecular în patologie – concepte, metode, tehnici
 • Radiaţii ionizante în diagnostic şi tratament. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu ţesuturile. Noţiuni de radiobiologie clinică. Surse de radiaţii ionizante
 • Tehnici moderne de tratament (terapie fotodinamică, electrochimioterapie)
 • Aplicaţii ale LASER-ilor în medicină
 • Mecanismele celulare ale interacţiunii ţesuturilor vii cu radiaţia electromagnetică
 • Bazele teoretice şi aplicative ale reţelelor neuronale
 • Principii moderne ale recepţiei şi procesării semnalului vizual şi auditiv