Admitere

 

ADMITERE

Probe

 • Interviu-chestionar pentru evaluarea cunoştinţelor de specialitate conform bibliografiei de mai jos
 • Susţinerea CV-ului şi motivaţiei profesionale

Bibliografie

Campbell N.A., Reece J.B, Mitchell L.G, Taylor M.R, Biology – Concepts and Connections, 4th Edition, Editor House Benjamin Cummings, 2003, Capitole 1-4 (paginile 2-69)

                                                Materialul bibliografic se găseşte în format printat şi electronic la sediul disciplinei şi la biblioteca UMFCD.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

ÎNSCRIERILE se fac la secretariatul Departamentului Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Medicală Continuă, Rectorat UMF Carol Davila, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, etaj 1, orele 10.00 – 15.00.

Perioadă înscrieri: 18 – 20 septembrie 2017

Taxa de înscriere: 200 lei (taxa se achită la Casieria UMF Carol Davila, str. Dionisie Lupu, nr. 37,

orar Casierie: luni-vineri: 8.30 – 15.30)

Documente necesare la înscriere:

 1. Cererea tip de înscriere semnată de candidat (http://umfcd.ro/educatie-umf/masterat/);
 2. Diploma de bacalaureat – original;
 3. Diploma de licenţă şi Supliment la diplomă – copie (sau Adeverință eliberată de facultate pentru absolvenții anului 2017 – original);
 4. Cartea de identitate sau paşaportul valabil – copie;
 5. Certificatul de naştere – copie;
 6. Certificatul de căsătorie – copie (dacă este cazul);
 7. Patru fotografii color tip buletin;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere;
 9. Dosar plic având scris numele candidatului şi denumirea programului de master.

 

Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani şi absolvenții altor programe de master care au studiat pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislației în vigoare.

Taxă de studiu: 6.000 lei / an universitar

 

EXAMINAREA pentru admitere are loc pe 21 septembrie 2017, ora 10.00, la sediul Disciplinei

Nr. locuri finanţate de la buget: 5

Nr. locuri cu taxă: 23

 

Alte detalii despre admitere se anunţă pe site-ul Universitaţii: http://umfcd.ro/educatie-umf/masterat/

 

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:

Disciplina Masterat de Biofizică şi Biotehnologie Celulară

Adresa: str. Av. Mr. Ştefan Sănătescu, nr. 48, clădirea UNIFARM, etj. 2, sector 1, 011476, Bucureşti

Telefon/fax: 021 312 59 55 (între orele 11:00-17:00)

Email: Prof. Dr. Tudor Savopol (tudor.savopol@umfcd.ro), Conf. Dr. Mihaela Moisescu (mihaela.moisescu@umfcd.ro), Drd. Matei Mircea Bogdan Mail (mateimirceabogdan@gmail.com), Drd. Ioan Tivig (ioan.tivig@gmail.com)